Reklamacje i zwroty


Załącznik nr 1 - wzór formularza odstąpienia od umowy
Załącznik nr 2 - wzór formularza reklamacji
Załącznik nr 3 - ogólne warunki składania i uznania reklamacji klienta